Yuva Maya

ÇEREZ POLİTİKASI

Şirketimiz Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Lesaffre”) kişisel verilerin korunması hususunda son derece hassas olup, www.yuvamaya.com.tr internet sitesi (“Site”) Kullanıcılarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması adına gerekli tedbirleri almaktadır.

İşbu Çerez Politikasında, Site üzerinde kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirme yer almaktadır.

Çerezler, Kullanıcıların Site’nin en çok hangi bölümlerinde zaman geçirdikleri ve her bir bölümde ne kadar zaman geçirdikleri gibi bilgileri saklayan tanımlama dosyalarıdır. Çerezler, erişim sağlanan cihazlarda Site ziyaretlerine ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Site üzerinde kullanılmakta olan çerezler aşağıdaki gibidir:

Cookie Hizmet SağlayıcıCookie İsmiCookie AmacıCookie TipiCookie Süresi
Google Tag ManagerutmCampaign5dUrl'deki campaign parametresini tutarKalıcı Çerez1 Gün
Google Tag ManagerutmMedium5dUrl'deki medium parametresini tutarKalıcı Çerez1 Gün
Google Tag ManagerutmSource5dUrl'deki source parametresini tutarKalıcı Çerez1 Gün
Google Tag ManagerutmContent5dUrl'deki content parametresini tutarKalıcı Çerez1 Gün
Google Tag ManagerfbpFacebook ağındaki Kullanıcı tanımlayıcısıOturum ÇereziTarayıcı Session süresi boyunca
Google Tag Managerfacebook.comBu tür çerezler, Facebook üyelerinin(veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlarKalıcı Çerezler2 Yıl
Google Tag Managerwww.facebook.comBu tür çerezler, Facebook üyelerinin(veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlarKalıcı Çerezler2 yıl

Lesaffre, Kullanıcının Site’ye erişim sağladığı cihazın sabit diskinde depolanmakta olan çerezleri, Kullanıcıların ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan içerikleri ve reklamları sunmak, Site ziyaret deneyimlerinin geliştirilmesini ve kişiselleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

İnternet tarayıcıları genellikle ziyaret edilen sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Kullanıcılar, çerez kullanımını engellemek üzere internet tarayıcısı üzerinden gerekli izinleri kaldırabilirler. Kullanıcılar, çerezlerin engellenmesi halinde Site üzerinde çerezler aracılığı ile sunulan iyileştirme ve hizmetlerden yararlanamayabilirler. Tarayıcıların, çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılması mümkündür. Kullanıcılar, cihazlarında kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirler.

Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler Lesaffre tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil mevzuatı ve Lesaffre Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlenmektedir. Politika metnine buradan ulaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Veri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerini bu başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda belirtilen usuller çerçevesinde iletebilirler.

İndir

Lesaffre Kişisel Verileri İşleme Saklama ve İmha Politikası

İndir

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi www.yuvamaya.com.tr internet sitesini (“Site”) herhangi bir şekilde kullanan veya ziyaret eden Kullanıcı ile Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. Cebesoy Sok. No.8 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Lesaffre”) arasında akdedilmiştir.

Siteyi ziyaret etmeniz veya Site içerisinde bulunan herhangi bir hizmetten yararlanmanız halinde aşağıdaki şartları kabul etmiş olursunuz.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcının Siteye erişim sağlaması veya Sitede yer alan hizmetleri kullanması halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Sitenin kullanımına ve Site üzerindeki hizmetlere ilişkin Site üzerinde yer alan tüm kural ve talimatları da kabul etmiş olur. Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi ile bahsi geçen kural ve talimatlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Kullanıcı, Siteyi kullanırken işbu Kullanım Sözleşmesine ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranmayı, aksi halde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

.2. Kullanıcı, Sitede yer alan iletişim formu üzerinden Lesaffre ile paylaşacağı bilgilerin kendisine ait ve doğru olduğunu, aksi halde doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

3.3 Lesaffre, Site üzerinde yer vermekte olduğu bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu bilgiler Lesaffre tarafından zaman zaman güncellenebilecektir.

3.4 Lesaffre, ileride doğabilecek olan teknik ihtiyaçlar ve mevzuata uyum sağlanması amacıyla, Site üzerinden sunulmakta olan hizmetlerde değişiklik yapabilir.

3.5 Lesaffre’nin Siteye erişimlerin veya Site üzerinden sunulmakta olan hizmetlerin tamamen durdurulmasından dolayı Kullanıcıya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.6 Lesaffre, Sitede yer vereceği linkler aracılığı ile Kullanıcının başkaca web sitelerine veya mobil uygulamalara erişimini sağlayabilir. Böyle bir durumda, Kullanıcının geçiş yapacağı sitelerin veya mobil uygulamaların içeriğinden dolayı Lesaffre’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7 Kullanıcı, Site üzerinde yer vereceği yorumlarının genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, bunların içeriğinde tehdit edici, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı herhangi bir içeriğe yer vermeyeceğini aksi halde tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını ve bu tür içeriklerin derhal kaldırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 Kullanıcı, Site üzerinden paylaşacağı yorumları ile reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet pazarlamamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Lesaffre’nin tamamen kendi taktirine bağlı olarak Site üzerinden paylaşılan yorumları yayınlama ve kaldırma hakkına sahip olduğunu beyan ve kabul eder.

3.10 Kullanıcı, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Lesaffre, Site ve Site içerisinde yer alan her türlü bilgi, resim, marka, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar ve bilgisayar yazılımları ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Kullanıcı, Lesaffre’nin izni olmaksızın bunları hiçbir şekilde kullanamayacağını bildiğini, aksi halde Lesaffre’nin ortaya çıkabilecek olan tüm zararını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul ve beyan eder. Lesaffre’nin işbu maddede sayılmayan ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları saklıdır.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1 Lesaffre, Kullanıcıya ait bilgileri faaliyet dışı bir amaçla kullanmayacak, 3. Kişilerle paylaşmayacak, bu bilgileri gizlilik esası ile muhafaza ederek gizli tutacak ve bu kapsamda gerekli tedbirleri alacaktır. Kullanıcı, Lesaffre’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca talep edilmesi halinde Kullanıcıya ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Lesaffre’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder.

5.2 Kullanıcıya ait kişisel veriler, Lesaffre tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun şekilde işlenecektir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1 Sözleşme Değişiklikleri

Lesaffre tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, Sitede ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.2 Mücbir Sebep

Salgın hastalık ve terör faaliyetleri başta olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Lesaffre işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Lesaffre’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.3 Delil

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Lesaffre’ye ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4Bildirimler

Lesaffre, Kullanıcının Site üzerinde yer alan iletişim formu üzerinden bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle Kullanıcı ile iletişim kurabilecektir.

6.5 Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık halinde Sözleşmenin diğer tüm hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.6 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Websitemizin işlemesini ve daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Oturum ve pazarlama çerezlerimiz ile Gizlilik Politikamız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.