ANA SAYFA
Please select your language
ENGLISH

KALİTE

Lesaffre sektördeki deneyimi ve profesyonel kadrosu ile sürekli bir ürün ve hizmet kalitesi sağlamak adına her türlü çalışmayı yapmaktadır. Kalite güvence sistemi bağımsız üçüncü kuruluşlar tarafından denetlenmektedir.

Lesaffre; “Tarladan Sofraya” olarak tanımlanan gıda zincirindeki tüm süreçlerde (hammadde seçimi ve alımı, üretim, depolama, sevkiyat, tüketim) kalite ve gıda güvenliğini sağlamaya azami dikkat gösterir. Bu kapsamda temel amaç olan müşteri memnuniyetine ulaşmak için aşağıdaki döngüyü kullanır. Lesaffre, üretim aşamasından ürünün kullanımına kadar ki tüm süreçlerde kaliteyi sağlamaya dikkat eder.

Lesaffre’nin kalite döngüsü şu bileşenlerden oluşmaktadır;

  1. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
  2. Hammadde Seçimi
  3. Üretim
  4. İzleme ve Ölçme
  5. Depolama-Dağıtım
  6. Memnuniyet Değerlendirmesi

A LESAFFRE BRAND Site Kullanım Koşulları