ANA SAYFA
Please select your language
ENGLISH
        

Çocuğunuzun İlkokul Başarısıİlkokula başlayacak çocuklar için ailelere neler önerirsiniz?

•Çocuklarınıza birden bire büyümüş gibi davranmayın. Çelişkili tutumlar göstermeyin. Ödevlerini yapmasını istediğinizde sen büyüdün artık derken konuşmalarınıza katılmak istediğinde sen küçüksün diyerek red etmeyin.
•Her şeyden öte kendine olan özgüvenini destekleyin. Yalnız başına yapabileceği konularda destek olun. Özerklik duygusunun gelişmesi, kendini bir birey gibi görmesini sağlayacaktır.
•Okulu korkulacak değil sevilen bir yer olarak göstermeye çalışın.
•Uykuya yatış ve kalkış saatlerinin mutlaka düzenli olmasını sağlayın.
Birinci sınıfta ne gibi sorunlar görülürse bir uzmandan destek alınmalıdır?

Çocuk okuma yazmayı öğrenirken aşağıdaki belirtileri gösteriyorsa mutlaka bir uzmandan destek almakta fayda vardır. Eğer çocuğunuz,
•b-d-p-6-9 gibi sembolleri karıştırıyor ise,
•Öğretmeniniz onu uzun süre dinleyemediğini sürekli bir şeylerle oynadığını söylüyorsa,
•Olduğundan büyük yada küçük yazılar yazıyorsa,
•Yazıları okunamayacak kadar kötü ise,
•Sınıfın hep gerisinde kalıyorsa,
•Okurken heceleri birleştiremiyorsa,
•Derste dalıp gidiyorsa,
•Evde ödev yapmak sizin için kabusa dönmüşse,
•Arkadaşlarından kopuk yada sürekli uyum sorunları yaşıyor ise mutlaka bir uzmandan görüş almanızı öneririm.
Anne ve babalar birinci sınıfta çocuğunun başarılı bir yıl geçirmesi için neler yapmalı?

•Ödev yapma alışkanlığını kazanmasını sağlayın. Ödevlerini siz değil kendisinin yapması konusunda yönlendirin.
•Mutlaka çalışma masası kullanmasını sağlayın. Çalışma ortamının olabildiğince az uyaranlı ve sade olmasına dikkat edin.
•Uyku saatlerinde düzen sağlayın. Uykusunu iyi alan çocuğun öğrenmesi de o oranda hızlı olur.
•Beslenme alışkanlığında sağlıklı gıdalara yönlendirin.
•Tv, internet, bilgisayar oyunlarının sürelerini sınırlandırın. Günde maksimum bir saati geçmeyecek şekilde imkan verin.
•Günlük rutinlerinizi aksatmamaya çalışın. Her gün aynı saatlerde yemek yeme, ders çalışma, tv izleme vb.. gibi..
•Çocuğunuzun hayatını derslere endekslemeyin. Her şey ders ve okul gibi göstermeyin. Boş zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmesi gerektiğini öğretin.
•Aile içi etkinliklere mutlaka vakit ayırın. En azından haftada 1-2 defa televizyonu, telefonu kapatarak çocuğunuzla oyun oynayın.
•Mutlaka bir spor dalına yönlendirin.
Birinci sınıf öğretmenlerine öğrencilere okul sevgisini aşılamaları için neler önerirsiniz?

•Sevgiyle, ilgiyle karşılama, kabullenici davranmaları çocuğun okulu daha çabuk benimsemesine ve isteyerek gelmesini sağlayacaktır.
•Ödül ve cezanın dozu makul ölçüde ayarlanmalıdır.
•Ayrımcı davranmamak, başarılı çocuklara aşırı ilgi gösterirken diğer çocuklara daha az ilgi gösterilmelidir.
•Çocukla sınıf içinde mutlaka iletişim halinde olunmalıdır. Arada bir saçını okşamanız, aferin demeniz çocuğu birden bire derse de okula da bağlayacaktır.
•Çocuk başarısız olduğu durumlarda aşağılama, dalga geçme yada sınıfta onu küçük düşürecek şekilde davranılmamalıdır.
•Sınıf içinde puan tablosu yapılarak olumlu davranışlarını arttıran çocuklara fazladan puan yada ödül verme yapılabilir. Genel de kullanılan yöntem elmaların kızartılmasıdır. Her çocuğun bir elması vardır. Her başarısında biraz daha kızarır ( öğretmen boyar ) Bu görsellik çocuğun olumlu davranmasındaki istekliliğini arttırır.
İkinci ve üçüncü sınıflar birinci sınıflara göre daha şanslı. Kaldıkları yerden devam edecekler. Başarılı bir karne getirmeleri için bu yıl nelere dikkat etmeliler?

•Okuma sevgisini kazandırmaya çalışın. İstediği kitapları alın. Okuduğu kitaplar hakkında tartışın.
•Bilgi araştırma ve bulma yollarını öğretmeye çalışın. Kütüphane, internet kullanımı, kitapçılardan kaynak kitap arama, ansiklopedi tarama becerilerini geliştirmeye çalışın.
•Ezber eğitimden çok yaşayarak öğrenme esasına göre yönlendirin. Olabildiğince deney yapma imkanı verin.
•Sosyal becerilerden karar verme, zorluklarla baş edebilme, planlama, dikkatli dinleme becerisi, bakış açısını değiştirebilme becerilerini geliştirmeye çalışın.
•Konulardan ana fikir çıkarmayı öğretin. Konunun önemli yerlerini fosforlu kalemle işaretleme, cümlenin altını çizme gibi teknikleri öğretin.
•Dinlerken not alma becerilerini geliştirin. Siz anlatırken not almasını isteyin.
•Haftalık ders programı takibini öğretin. Bir sonraki güne hazırlanarak gitmesini sağlayın.
Dördüncü sınıf öğrencilerine başarılı olmaları için neler önerirsiniz?

4. sınıf en zor sınıf olup bir çok öğrencinin başarısının %30-40 düştüğü bir dönemdir.Branş derslerinin artması, akademik konuların zorlaşması, biraz daha ezbere ağırlık verilmesi çocuğu yorar.
•Mutlaka yaz ayından itibaren 3. sınıf konularının gözden geçirilerek yeni sınıfa başlanmalıdır.
•Çalışma masasının düzenlenmesi tekrar yapılmalıdır. Masasının tam önüne mantar bir pano konmalı. Haftalık plan asılmalı. Renkli kağıtlara alınan notlar iliştirilmelidir. Pano ders sayısı kadar alana bölünerek bu derslerle ilgili notlarda buralarda bulundurulmalıdır.
•Düzenli, planlı, disiplinli çalışma tüm yıl boyunca devam ettirilmeye çalışılmalıdır.
•Dersler günlük tekrarlar yapılmalı, anlaşılmayan noktalar not alınarak öğretmene sorulmalıdır. Her ders öğrenilmeden geçilmemeye dikkat edilmelidir.
•Ders çalışma stili belirlenmelidir. Hafif bir müzik eşliğinde sessiz bir ortamda çalışmak yada bir şeyler atıştırırken çalışmak.. Esas olan hangisinde daha başarılı ve istekli olduğunuz.
•Sosyal etkinlikleri biraz daha minimize ederek sistemli bir hayata uyum sağlamaya çalışın.
•Tv, internet, msn gibi etkinliklere sınırlamalar getirilmelidir.
•Dersi ders olduğu için zorla değil de isteyerek yapma yolları aranmalıdır.

Çocukların öğrenme stillerini keşfetmesi başarılarını ne kadar etkiler? Kendi öğrenme stillerini nasıl keşfedecekler?
Her anne baba çocuğunun ders yapış şeklinden rahatsızlık duyar. Ya kısa süre çalışıp bırakmasından, ya müzik dinleyerek çalışmasından ya da sürekli sessizlik istemesinden sitem ederler. Aslında çocuğunuz öğrenmesini hızlandıran yöntemleri bulmaya çalışıyor olabilir.

İşitsel öğrenen çocuklar; iyi dinleyen, ezberi kuvvetli, esprili, okumayı pek sevmeyen, konuşurken sesini ayarlamakta zorlanan, yabancı dile daha yatkındırlar.
•Kitap okuması konusunda aşırı baskı yapmak yerine beraber özetleme yada akılda kalıcı ana fikirler hakkında tartışın.
•Size sesli kitap okumasını isteyin.
•Okuma zevkini kazandırmak için ufak oyunlar oynayın. Belirlenen parçayı yada hikayeyi en iyi kim okudu? Yarışması düzenleyerek sonuna ufak ödüller koyabilirsiniz.
•Eğer müzikle, sesli bir ortamda çalışmak istiyorsa zorlamayın. Bırakın sevdiği bir müzik ile ders çalışmasına fırsat verin.
Görsel öğrenen çocuklar, görsel hafızaları kuvvetli, hayal etmeyi seven, kişilerin ve nesnelerin şekline, rengine önem veren, sessizliği ve yalnız kalmayı seven, dinleme ile ilgili işlerde çabuk sıkılan çocuklardır.
•Çalışma ortamını kendisinin ayarlamasına izin verin. Masasını, dolabını yada çantasını hazırlama şeklini ona bırakın. Size dağınık gelen bu durum onun özel alanını oluşturuyor olabilir.
•Renkli fosforlu kalemler, renkli ayraçlar yada bloknotlar alın. Dersiyle ilgili notları, kendi için önemli olan hususlar için bunları nasıl kullanacağını öğretin. Ders programını renkli kağıtlara yazması, kitaptaki önemli noktaları renkli kalemle çizmesi yada renkli ayraçlarla kodlama yapması..
•Sessiz ve yalnız başına çalışma konusunda ısrarcıysa müdahale etmeyin.
•Ona çok uzun arka arkaya sıralanmış emir cümleleri ile konuşmayın. Kısa, net ve basit ifadeler kullanın.
Dokunsal öğrenen çocuklar, dokunmayı temas etmeyi sevsen, çalışırken eli ayağıyla bir şeylerle oynayan, sarılmayı öpmeyi seven, deneysel çalışmalara fen ve doğa konularına yatkındır.
•Çalışmalarında daha çok görselliği kullanın. Resim, maket, projeksiyon yada video..
•Çalışmalarını olabildiğince deneysel, uygulamalı yapmaya çalışın. Hatta mümkünse bilgisayarı bu anlamda aktif kullanıp, derslere uygun eğitici cd ler alarak çalışmalarını destekleyebilirsiniz.
•Performans ve proje çalışmalarında övün, destek olun yönlendirin.
•Müzik öğretmeni ile görüşüp hangi müzik aletini çalmaya yatkın olduğunu öğrenin.
Kinestetik öğrenen çocuklar, hareketi seven, pasif olmayı sevmeyen, atak, deneme yanılma ile öğrenen, vücut dilini kullanan, mimikleri jestleri kuvvetli, yazı yazmayı sevmeyen, taklit yeteneği kuvvetli çocuklardır.
•Çalıştığı konular hakkında deneysel çalışmalar yapmasına fırsat verin,
•Dikkati çabuk dağıldığından çalışma ortamının gürültüden, aşırı ışık yada sıcak olmasından kaçının,
•Eleştirmek yerine övgü cümleleri ve ödüllendirmeye ağırlık verin.
•Okulda drama, tiyatro vs.. gibi aktivitelerde görev alması konusunda teşvik edin.
•Akademik beceriler konusunda aşırı baskı ve zorlamadan kaçının.
Sevgilerimle,

Pozitif Gelişim Özel Eğitim Ve Aile Danışmanlık Merkezi
Çocuk Gelişim Uzmanı
Şenay YILMAZ

Kaynak : Mynet Kadın

YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ PAYLAŞ PAYLAŞ
YORUM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ TARİF EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.
Üye iseniz lütfen giriş yapınız veya üye olmak için tıklayınız.

Yorumlar

Bu yazı hakkında henüz yorum yapılmamış.
AKTÜEL
EN ÇOK OKUNANLAR
EN SON YORUMLAR
Site Kullanım Koşulları