ANA SAYFA
Please select your language
ENGLISH
        

A'dan Z'ye Gebelik ve Dönemleri

A'dan Z'ye gebelik ve dönemlerini inceleyin.


GEBELİK

1.
Gebelik nasıl oluşur?

Olgun dişi yumurta hücresi ile erkeğin sperm hücresinin kadının tüplerinde birleşmesi ile (döllenme) gebelik başlar. Döllenmiş yumurta (zigot)  hormonal etki ile uygun hale gelmiş rahim iç duvarına (endometrium) tutunur. İmplantasyon olarak tanımlanan bu olayı takiben zigottan bebek ve bebeğin eşi (plasenta) gelişir.

2. Erken gebelik belirtileri

1.    Beklenen adetin gecikmesi: En sık rastlanan gebelik belirtisidir. Bazı kadınlar gebeliğe rağmen adet görebilirler, ancak bu adet genellikle normalden daha kısa ya da az olur.
2.    İmplantasyon kanaması: Bazı kadınlarda gebeliğin en erken belirtisi lekelenme şeklinde kanama ve kramp tarzı karın ağrısı olabilir.
3.    Memelerde şişkinlik ve hassasiyet: Özellikle gebeliğin erken dönemlerinde görülür.
4.    Meme başlarında (areola) koyulaşma, göbek çevresi, koltuk altı gibi bölgelerde deri renginde koyulaşma, yüzde lekelerin oluşması.
5.    Sabah bulantıları, kusma, aşerme, kokuya tahammülsüzlük: Sıklıkla gbeliğin 2-8. haftaları arasında görülür.
6.    Halsizlik, uykuya meyil ve yorgunluk
7.    Bel ve baş ağrıları
8.    Sık idrar yapma: Genellikle 6-8. haftalarda görülür.
9.    Vajinal akıntıda artma: Akıntı yumurta akı kıvamında ve kokusuzdur.

3. Gebeliğin dönemleri

Birinci-dördüncü gebelik haftası

Adet döneminin bitmesini takiben vücudunuz yumurtlama (ovulasyon) için hazır durumdadır. Kadında son adetin ilk gününden itibaren 11-19. günler arasında ovulasyon olur. Cinsel ilişki ile vajene salınan sperm hücreleri rahim ağzından geçerek rahme ordan da tubalara ulaşır ve bu sperm olgun yumurta ile birleşerek zigotu oluşturur. Zigot tubadan rahme geçerken bölünür ve morulayı oluşturur. Morula rahme ulaştığında blastokist adını alır. Döllenmeden 6-10 gün sonra blastokist uterus duvarına tutunmuştur ve bu aşamadan itibaren embryonik dönem başlar.  Bu dönem beyin ve sinir sistemi, omurga, kalp ve dolaşım sistemi,  mide ve barsak gelişiminin başladığı evredir.
           
5. gebelik haftası

Kol ve bacak çıkıntıları belirir. Kalp atımları  ultrasonda görülebilir. Plasenta ve göbek kordonu  gelişir. Plasenta gebelik için önemli bazı hormonları salgılamaya başlar. Göbek kordonu bebeğe oksijen ve besin transferi ve atıkların uzaklaştırılması için gereklidir.Bu dönemde ayrıca daha sonra gözleri ve kulakları oluşturacak yapılar belirir.
             

 


6. gebelik haftası

Akciğer, burun, çene ve damak gelişimi başlar. Kol ve bacak gelişimi devam eder.  Beynin daha kompleks bölümleri bu dönemde gelişmeye başlar.  Gözlerde lens yapısı belirir. Burun delikleri oluşur.  Barsakların gelişimi devam eder. Barsaklar başlangıçta bebeğin gövdesinin dışında, göbek kordonunun içinde yerleşirler. Pankreas bu dönemde gelişmeye başlar.
 Yedinci bebelik haftası
Bu dönemde büyüklüğü  bir aspirin tableti kadar olan embryonun tüm hayati  organları gelişmeyi sürdürür. Kıl follikülleri, göz kapakları ve dil gelişmeye başlar. Dirsekler ve el-ayak parmakları görünür hale gelir; gövde düzleşmeye başlar. Gözler, kulaklar ve burun belirginleşir. Dişetinin altında diş gelişimi başlar.
 
8. gebelik haftası

İç ve dış kulak gelişimi devam eder. Kıkırdak ve kemik formasyonu başlar. Barsaklar göbek kordonundan bebeğin karnının içine doğru yer değiştirir. Bu haftadan sonra embryonik dönem sona erer, fetal dönem başlar.
 
9-13. gebelik haftası

Dokuzuncu hafta civarında bebek hareketlenir, ancak bunlar anne tarafından fark edilmez. Yine bu haftalarda parmaklarını oynatabilir. Plasenta fonksiyonu esas bu dönemde başlar ve devam eder. Onuncu hafta civarında el ve ayak parmakları birbirlerinden ayrılır. Aç ve tırnak gelişimi başlar. Fetusun genital organları erkek ya da dişi olarak uygun cinsiyete farklılaşmaya başlar, ama henüz ultrasonda bebeğin cinsiyeti net olarak görülmez. Böbrek fonksiyonu için gerekli amnion sıvısı birikmeye başlar. Bu dönemde göz kapakları kapanır ve 28. haftaya kadar kapalı kalır. Böylece iris gelişimi ve göz renginin belirlenmesi sağlanır. Ses telleri (vokal kord) gelişmeye başlar. Gözler ve kulaklar normal yerlerine doğru yer değiştirirler. Onikinci hafta civarında karaciğer ve pankreas çalışmaya başlar. Onüçüncü hafta civarında nefes alma-verme hareketleri başlar. Boynu biraz uzar ve elleri daha fonksiyonel hale gelir. Bu haftalarda fetus başının büyüklüğü bebeğin toplam büyüklüğünün yarısı kadardır.
                            
14-16. gebelik haftası

Bu haftalarda bebeğin cildi ince ve saydamdır, üzeri lanugo denen ince tüylerle kaplıdır. Tiroid bezleri gelişir ve hormon salgılamaya başlar. Erkek bebeklerde prostat bezi gelişir, dişi bebeklerde yumurtalıklar karnın alt tarafına doğru yer değiştirir. Bu haftalarda bebek hareketlerini hissedebilirsiniz, çünkü parmak emme, yakalama, kaş çatma, yüz buruşturma da dahil bir çok hareketi yapabilir. Kol ve bacakları uzamaya devam eder. El ve ayak tırnakları büyür. Orta kulaktaki küçük kemikler gelişmeye başlar -ki bu ilerde işitebilmesi için gereklidir. Bu dönemde düzenli göğüs kafesi hareketleri görülür, amniotik sıvıyı yutar ve kusar. Onaltıncı hafta civarında deri altında yağ birikimi başlar. Parmak izi de bu dönemde gelişmeye başlar.
             


17-20. gebelik haftası

Bu haftalarda bebek hareketleri daha fazla hissedilir hale gelir. Kaşlar ve kirpikler gelişir. Onsekizinci hafta civarında peynire benzeyen, anne karnında bebeği amniotik sıvıdan koruyan ve tüm cildi kaplayan verniks denilen madde oluşmaya başlar. Akciğerlerde küçük hava kesecikleri oluşmaya başlar. Bu dönemde bebeğin kalp sesleri annenin karnının üstünden stetoskop denen aletle  duyulabilir. Ondokuzuncu hafta civarında aynı yeni doğmuş bir bebek gibi uyuma-uyanma periyotları gösterir. Bu haftalarda sinyal iletimini sağlayan myelin denen madde ile sinirlerin üzeri kaplanmaya başlar. Saçlar belirgin hale gelir, süt dişleri gelişir, böbrekleri çalışmaya başlar. Kız bebeklerde uterus (rahim) gelişimi başlar. Yirminci haftadan sonra bebeğin gelişimi daha hızlı şekilde devam eder. Kas gelişimi belirgindir. Anneden bebeğe geçen ve doğumdan sonra 6 ay daha korumaya devam eden bağışıklık hücrelerinin transferi başlar. Beynin özel bölümlerinde koku ve tat alma, dokunma gibi görevleri olan sinirler gelişir. Bu haftalarda bebek seslere hafif tepkiler verebilir.
                       
21-23. gebelik haftası

Bu haftalarda lanugo tüm vücut yüzeyini kaplar ve cilt altı yağ kalınlığının artması sebebiyle fetus yeni doğan bebek görünümü almaya başlar. Gözlerin gelişimi tamamlanır. Karaciğer ve pankreas gelişimini tamamlar. Vücudun hastalıklara karşı savunması için gerekli beyaz kan hücreleri (lökositler) gelişmeye başlar. Yutma hareketlerinin artması ile kalın barsak hareketleri başlar. Kız bebeklerde vajen gelişimi başlar. Yirmibirinci hafta civarında bebeğin ağırlığı 360 grama ulaşır. Yirmiikinci hafta civarında kaş ve kirpik gelişimi tamamlanır. Bebek sesleri daha iyi duymaya başlar. Beyin gelişimi hızlanır. Erkek bebeklerde testisler yerlerine doğru iner, sperm hücrelerinin üretimi ve testosteron salınımı başlar.

24-27. gebelik haftası

Bu haftalarda tat almayı sağlayan dil kabarcıkları gelişir. Ter bezleri oluşur. Akciğer gelişimi hızlanır. Yirmibeşinci hafta civarında akciğerlerde kan damarları gelişir. Ağız çevresi ve dudaktaki sinirler daha hassas hale gelir. Yakalama ve kavrama refleksleri daha fazla gelişir. Yirmialtıncı haftada bebeğin ağırlığı 750 gram kadardır. Akciğerler doğumda genişlemeyi sağlayan sürfaktan denilen maddenin salınımına başlar. Yirmiyedinci haftada beyin gelişimi hızlanır. Kulaktaki sinir yapılarının gelişimini tamamlaması nedeniyle seslere daha duyarlıdır. Amniotik sıvı içinde yaptığı nefes egzersizleri bebeği doğum sonrası nefes alıp verebilmesi için hazırlar. Gözkapakları açılır ve bebek ışığı-karanlığı fark edebilir hale gelir.
               
28-32. gebelik haftası

Bu haftalarda gebeliğin son haftalarındaki kadar yoğun olmasa da yağ depolanması devam eder. Kas ve kemik kitlesindeki artmaya bağlı olarak bebek kilo alır ve vücut oranları değişir. Akciğerler henüz tamamen matur olmasa da ritmik nefes alıp-verme hareketlerine devam eder. Kemik gelişimi tamamlanmasına rağmen kemikler hala yumuşaktır. Yirmidokuzuncu hafta civarında beyin soluk alıp-verme hareketlerini ve vücut ısısını kontrol etmeye başlar. Bebek bir taraftan diğerine dönebilir. Işık, ses, koku ve tatlara daha duyarlı hale gelir. Otuzuncu hafta civarında göz harekeleri hızlanır ve çeşitlenir, gözyaşı üretimi başlar. Kemik iliği kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) üretimine başlar. Bu haftadan sonra kemiklerde sertleşmeyi sağlayan kalsiyum, demir ve fosfor kemiklerde birikmeye başlar. Bebeğin ağırlığı 1500 gram kadardır. Bu dönemde akciğerler hariç tüm organlar gelişimlerini tamamlamıştır.
      


33-36. gebelik haftası

Bu haftalarda fetus doğuma hazırlık için kafa aşağı gelecek şekilde karnın alt kısmına doğru yer değiştirir. Beyin ve sinir sistemindeki hızlı gelişme devam eder. Hızlı kilo artışı sürer.  Lanugo tüyleri kaybolur ve cilt daha gergin ve mat hale gelir; böylece yeni doğan bir bebeğe daha çok benzer. Göz kırpma refleksi başlar. Otuzdördüncü haftada bebeğin ağırlığı 2100 gram kadardır. Bu haftadan sonra kol ve bacaklardaki hızlı yağ birikimine bağlı olarak vücut ısısını daha iyi kontrol edebilir. Otuzaltıncı haftadan sonra bebeğin doğum kanalına doğru yer değiştirmesi sebebiyle annenin nefes alıp vermesinde rahatlama ama yürümesinde zorlaşma olabilir.
             
37-40. gebelik haftası

Otuzyedinci haftada bebeğin ağırlığı 2800 gram kadardır. Otuzsekizinci haftadan sonra bebek doğum için artık hazırdır. Bebeğin barsak hareketlerine bağlı oluşan ve doğumdaki ilk dışkısına verilen ad olan mekonyum barsaklarda birikir. Bu dönemde bebek tüm rehmi doldurduğu için hareketlerinde azalma görülebilir. Her iki cinste de küçük meme tomurcukları belirir. Bu dönemde akciğerler hariç tüm organlar gelişimlerini tamamlamıştır, akciğer gelişimi doğumla tamamlanır.
      


4. Gebelik izlemi

Gebelik planlayan kadınlara gebelik öncesinde;

•   Sigara kullanıyorlarsa bırakmaları ya da günde 3'ün altına düşürmeleri,
•    Gebelik öncesinde Hepatit B, kızamıkçık (rubella) taraması yaptırmaları ve gerekirse aşılarını tamamlamaları,
•    Kilo fazlası olan kadınlar için kilo vermeleri,
•    Günde 400 mikrogram folik asit kullanmaları, daha önceki gebeliklerinde anomalili bebek  öyküsü (nöral tüp defekti) olan kadınlara ise günde 4 mg folik asit almaları,
•    Akdeniz anemisi, kistik fibrozis gibi kalıtsal hastalıklar için taşıyıcı olan ya da ailesinde bu tip hastalıklar bulunan ailelerin genetik danışmanlık alması önerilmektedir.

Gebelik sırasında saç boyatma ve makyaj yapmanın, gebeliğin son haftalarına kadar cinsel ilişkide bulunmanın (erken doğum tehdidi ya da kanama hariç), havuz ya da denize girmenin, uçakla seyahat etmenin (gebeliğin 26. haftasından sonra doktor raporu gerekmektedir), araba kullanmanın (son aya kadar), spor yapmanın, bilgisayar ve cep telefonu kullanmanın, metal dedektörlü güvenlik kapılarından geçmenin zararlı olduğuna dair  bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. İki-üç saatten kısa uçak yolculuklarında sık hareket, baldır egzersizleri ve bol sıvı alımı yeterli olur. Daha uzun yolculuklar için bunlara ek olarak varis çorabı giyilmesi önerilir. Daha önceden damar problemi ve varisleri olan gebeler için yolculuk öncesi doktoru ile görüşmesi önerilir. Gemi yolculuğu özellikle gebeliğin erken dönemlerinde bulantı ve kusmada artışa neden olabilir.Gebelikte her türlü diş tedavisi yapılabilir.
 
Demir ilaçları gebelikten önce kansızlık (anemi) sorunu olan kadınlarda veya 26. gebelik haftasından sonra anemi gelişen kadınlarda gereklidir.

Gebelikte fetal anomaliye rastlanma riski %2'dir. Gebeliğin 10-14. haftalarında ultrason ile fetal anomalilerin %40'ı, 22-24. haftalarda %80'i belirlenebilmektedir. Unutulmaması gereken nokta; gebelikte yapılan tarama testlerinin %10'unda aslında bebekte sorun olmadığı halde sorun varmış gibi çıkabilmektedir.

Gebeliğinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve gebelik sırasında oluşabilecek problemlerin erken dönemde tanınabilmesi ve önlenebilmesi için gebelik süresince doktorunuzun önerdiği aralıklarla takip edilmeniz gerekmektedir.

Gebelik öncesinde bir sorunu olmayan kadınlarda genellikle önerilen izlem şekli ve gerekli tetkikler şu şekildedir:


İlk muayene: Ultrason ile gebelik kesesi (gebeliğin 5-6.haftası) ve bebeğin kalp atımının tespit edilmesini (gebeliğin 7-8.haftası) takiben kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçülüp kaydedilir. Gebeliğin riskli gebelik olup olmadığının tespiti için önceki gebeliklere ait bilgiler, bu gebelikte ortaya çıkan şikayetler ve anne adayının daha önce geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, sigara-alkol kullanımı, çiftlerin ailesinde kalıtsal hastalık olup olmadığı ve eşler arasında akrabalık olup olmadığı sorgulanmalıdır. Açlık kan şekeri, kan grubu ve hepatit testleri istenir. Eğer anne adayının HBs Ag pozitif ise doğum sırasında bebeğe geçişi önlemek için hemen doğumdan sonra bebeğe aşı ve immünglobulin yapılmalıdır. Aşı 2. ve 6. aylarda tekrarlanmalıdır. Gebeye ait son bir yıl içinde yapılmış smear testi yoksa rahim ağzından smear alınması önerilir. Kan uyuşmazlığı olan çiftlerde (anne Rh -, baba Rh+) bebeğin etkilenip etkilenmediğini belirlemek için indirekt Coombs (IDC) testi istenir. Doğumdan sonra bebek kan grubuna ve direkt Coombs bakılır. Bebek kan grubu Rh+ ve direkt Coombs testi negatif ise anneye doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde Anti IgD aşısı yapılarak daha sonraki bebeklerin olumsuz etkilenmesi önlenmiş olur.

İkinci muayene: 11-14. gebelik haftalarında vücut ağırlığı ve kan basıncı ölçümü yanında ultrason tekrarı gereklidir. Ultrason ile Down sendromu taraması için ense deri kalınlığı ölçümü ve burun kemiği (nasal kemik) varlığına bakılır; PAPP-A ve f-beta HCG ölçümü için kan alınır. Bu testle Down sendromlu bebeklerin %90'ı tespit edilebilir. Rh – gebelerde IDC testi tekrarlanır. 16-18. gebelik haftalarında anne kanında bakılan HCG, östriol ve alfafetoprotein düzeyleri anne yaşı vr gebelik haftası ile birlikte değerlendirilerek(üçlü tarama testi)bebeğin Down sendromlu olma riski belirlenir. Bu test ile Down sendromlu bebeklerin %64'ü tespit edilebilir. Bu test sadece riski gösterir ve kesin tanı için gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin eşinden örnek (CVS), ikinci 3 ayında ise bebeğin çevresindeki sıvıdan örnek (amniosentez) alınır.

Üçüncü muayene: 22-24. gebelik haftasında vücut ağırlığı ve kan basıncı ölçümünü takiben tam kan sayımı için kan alınır. Hemoglobin değeri 11'in altında ise demir ilacı önerilir. Bu haftalarda ayrıca bebeğin tüm organlarının  ve kalbinin  detaylı olarak incelendiği  ayrıntılı ultrason incelemesi ve doktorunuz gerekli görürse rahim damarlarındaki kan akımını inceleyen Doppler ultrason incelemesi yapılmalıdır. Gebeliklerin%4'ünde ortaya çıkan gebeliğe bağlı şeker hastalığını (diabet) taramak için  gebeliğin 24-28. haftaları arasında 50 gram oral glukoz yükleme testi yapılmalıdır. Bu testte aç veya tok karnına 50 gram glukoz içiminden 1 saat sonra kan şekerine bakılır. 140'ın üzerinde ise 100 gram glukoz ile yükleme testi yapılarak diabet tanısı konulur. Rh – gebelerde IDC testi tekrarlanır.

Dördüncü muayene: 32. haftada kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçümüne ek olarak bebeğin gelişimini değerlendirmek için ultrason yapılmalıdır. Rh – gebelerde IDC testi tekrarlanır.  

Beşinci muayene: 38-39.gebelik haftasında bebeğin tahmini doğum ağırlığı ve kemik çatınızın uygunluğuna bağlı olarak doğum şeklinin planlanması için yapılacak son ziyarettir. Kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçümünün yanı sıra ultrason ile bebeğin ağırlığı, su durumu ölçülür, NST ile bebeğin kalp atışları değerlendirilir.  38. gebelik haftasından sonra NST ve ultrason takipleri doktorunuzun uygun gördüğü sıklıkta doğuma kadar devam eder. 


5. Gebelikte sık ortaya çıkan şikayetler ve çözüm yolları

• Bulantı-kusma: Gebeliğin ilk 3 ayında hormonal etki ile özellikle sabahları görülür. Yataktan kalkmadan bisküvi, kızarmış ekmek gibi kuru yiyecekleri yemek; az ve sık yemek; kızartmalar ve soslu yemekler yememek; maden suyu, haşlanmış patates, pilav, yoğurt, tuzlu leblebi gibvi yiyecekleri tüketmek yararlı olabilir. Genellikle 3. aydan sonra azalarak kaybolur.

• Akıntı: Normalde gebelikte hormonal etkiye bağlı şeffaf, kokusuz ve kaşıntı ile birliktelik göstermeyen bir akıntı görülebilir. Gebelikte günlük iç çamaşırı değiştirmek, tuvalet temizliğinin önden arkaya doğru ve sadece suyla yapılması ve vajenin içinin yıkanmaması gibi genel hijyen kurallarına uyulması önerilir.

• Sık idrara çıkma: Gebeliğin ilk yarısında böbrek kan dolaşımında değişme ve hormonal etki ile ikinci yarısında ise bebeğin idrar kesesine basısı sebebiyle sık idrara çıkma isteği görülebilir. İdrar yaparken yanma ve idrar renginde değişiklik enfeksiyon belirtileridir.

• Varis oluşumu: Büyüyen rahmin basısına bağlı bacaklarda, büyük ve küçük dudaklarda (labium majus ve minus) varisler oluşabilir.
Varis oluşumunu azaltmak için uzun süre ayakta durmaktan kaçınmak, varis çorabı giymek, bacakları yükseğe kaldırarak dinlendirmek ve bacak egzersizleri yapmak tavsiye edilebilir.

• Bacak krampları: Gebelikte mineral dengesinde bozulma sonucu ortaya çıkar. Bacak masajı, sıcak uygulama ve ani germe hareketlerinden kaçınılması önerilir.

• Kabızlık ve hemoroid: Hormonal etki ile mide ve barsak hareketlerinin yavaşlaması ve büyüyen rahmin basısı sebebiyle gelişir. Bol sıvı alımı, çiğ sebze-meyve tüketmek tuvalet ihtiyacını ertelememek, düzenli yürüyüş yapmak ve demir ilaçlarını bol su ile tok karnına almak bu sorunun şiddetini azaltabilir.
• Memelerde hassasiyet: Destekli ve uygun ölçülerde sütyen kullanımı ve soğuk uygulama önerilebilir.

• Vücutta şişlik (ödem) : Hormonal etkiye bağlı vücutta su tutulması sonucu oluşur. Gebeliğin geç dönemlerinde sadece bacaklarda olan ödem tedavi gerektirmez. Ödem sabahları yüz, el ve bacaklarda oluyorsa doktor kontrolü gereklidir. Ödem olumunu azaltmak için uzun süre ayakta durmamak, sıkı giysiler giymemek ve bacakları yükseğe kaldırarak dinlendirme tavsiye edilebilir.6. Doğum eylemi

Normalde doğum gebeliğin 38-40. haftaları arasında olur. Gebelerin %10'unda ise daha erken gebelik haftalarında doğum başlayabilir.  Sezaryen hastanın isteği veya doktorun yönlendirilmesi ile yapılacak ise veya daha önce sezaryen ile doğum yapmış olan bir gebeye tekrar sezaryen yapılacaksa işlem 38-39. haftalar arasında planlanır. Sezaryen planlanan gebeler bir gece önce saat 24 00'den itibaren herhangi birşey yememeli ve içmemelidir.

7. Doğumunuzun yaklaştığını gösteren 6 belirti:

1. Rahatlama: Bebeğin karnınızın alt kısmına (pelvis) doğru yer değiştirmesi ile diaframınız üzerindeki basınç azalır ve daha kolay nefes alabilir hale gelirsiniz. Ancak bu kez idrar kesesi üzerindeki basınç artışına bağlı olarak tuvalete gitme ihtiyacı artabilir.

2. Nişan gelmesi: Gebelik boyunca rahim ağzını kapatan kalın mukus tabakası rahim içine bakterilerin girişini engeller. Doğuma yaklaştıkça rahim ağzındaki incelme ve gevşemeye bağlı olarak bu mukus tabakası atılır. Bu olay tüm gebelerde görülmeyebilir; genellikle kanlı koyu kıvamlı bir akıntı şeklindedir ve doğum eyleminin başlamasından dakikalar, saatler ya da günler önce atılabilir.

3. Su gelmesi: Bazı gebelerde amniotik kesenin doğum eyleminden önce yırtılması sonucu genellikle az miktarda su vajenden dışarı doğru akar. On kadından birinde ise yoğun miktarda su boşalabilir. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde idrar kaçırmaya sık rastlandığından gelen sıvının amnion sıvısı mı idrar mı olduğunun kesinleştirilmesi için doktorunuza başvurmanız gerekir.
Çünkü membranların erken yırtılması halinde rahim içi enfeksiyon gelişme riski artabilir. 

4. Doğum ağrıları: Gebeliğin son aylarında görülen düzensiz aralıklarla gelen, alt karın ve kasıkta hissedilen, şiddeti değişken, karında sertleşme ile birlikte olan, pozisyon değişikliği ile azalan ya da kaybolan, kısa süreli kasılmalar yalancı doğum ağrıları olarak bilinir. Doğuma yaklaştıkça yalancı doğum ağrıları yerini gerçek doğum ağrıları denen daha şiddetli, sırtın alt kısmından başlayıp karna yayılan ve karında sertleşmenin eşlik ettiği, daha uzun süren (30-60 saniye), düzenli aralıklarla gelen, dinlenmekle geçmeyen, aralıkları ve şiddeti giderek artan kasılmalara bırakır. Beş dakikada bir gelen ve 1 dakikadan uzun süren kasılmalar ya da su gelmesi halinde doktorunuza başvurmanız önerilir.

5. Rahim ağzında incelme: Gebeliğin son ayında rahim ağzı incelmeye başlar. Doktorunuz bu durumu kontrole gittiğinizde vajinal muayene ile anlayabilir ve yüzde .. olarak ifade eder. Rahim ağzındaki incelme, rahim ağzının daha kolay genişlemesine olanak tanır. Gebeliğin son iki ayında hissettiğiniz yalancı doğum ağrıları da denen kısa süreli, şiddeti az kasılmalar incelmede rol oynar.

6. Rahim ağzında genişleme: Gebeliğin son aylarında rahim ağzında genişleme başlar. Doktorunuz bu durumu vajinal muayene ile anlar ve cm olarak ifade eder. Doğumun gerçekleşebilmesi için rahim ağzında tam genişleme (10 cm) ve tam incelme (%100) olması gerekir.

Gebeliğin son zamanlarında bebek hareketlerinin bir miktar azalması normal kabul edilir. Ancak bebek hareketlerinde belirgin azalma varsa (saatte 10'dan az) veya bebek hiç hareket etmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Op. Dr. Tolga Ecemiş
Kadın Hastalıkları, Doğum  İnfertilite(Kısırlık) ve Tüp Bebek Uzmanı
Tel: 0312 4186667
www.tolgaecemis.com

Kaynak : Mynet Kadın

YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ PAYLAŞ PAYLAŞ
YORUM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ TARİF EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.
Üye iseniz lütfen giriş yapınız veya üye olmak için tıklayınız.

Yorumlar

zor bir dönem ama sonunda mutluluk var

NEVİN41 - 27-01-2010 01:34
hamilelere ışık tutacak bir yazı olmuş

gülirana - 31-12-2009 01:00
güzel bir acıklama

aysell - 29-12-2009 04:23
a dan zye gebelik vedönemleri 7 kısımda acıklanmış bu 7 kısımı dikkatli okusun hamileler

dino - 25-12-2009 06:49
hamilelikte önemli konular

alleez - 24-12-2009 06:29
bebek bekleyenler için güzel bilgiler

Qharizma - 18-12-2009 09:21
güzel anlatılmış

gülirana - 12-12-2009 03:42
yaşayanlar bilir hamilelere destek burdan

seda33 - 12-12-2009 04:29
uzun yolcuğun maceraları bence tşkr

dino - 11-12-2009 03:46
teşekkürlerr

emineburak - 07-12-2009 01:55
harika bilgiler , çoook net ve anlaşılır...


hawwa - 04-12-2009 05:32
çok yararlı bilgiler.teşekkürler.

ayla26 - 03-12-2009 05:10
bende bu bilgilerden çok faydalandım güzel konular

kamile44 - 03-12-2009 04:41
evet internetteki bilgiler bayağı bilgi sağlıyor

nurhan43 - 03-12-2009 12:00
1 bebeğim var 9 aylık kızım gebelik döneminde internette ki bilgiler çok işine yarıyo r insanın.gerçekten teşekkürler

gulcin - 03-12-2009 01:25
3 gebelik geçirdim ve internetteki gebelik siteleri sağolsun epey bilgilendim birçok şey hakkında,,

gungem - 02-12-2009 12:55
AKTÜEL
EN ÇOK OKUNANLAR
EN SON YORUMLAR
Site Kullanım Koşulları